Something borrowed | MarQet

De stora miljöutmaningar som vi står inför kräver ett nytt sätt att agera på! Vi på MarQet har som målsättning att agera ansvarsfullt i hela vår värdekedja. Det innefattar både miljöfrågor såväl som sociala och ekonomiskt hållbara frågor. Därför testar vi nu en ny cirkulär affärsmodell tillsammans med Something Borrowed. Det betyder att du nu kan abonnera på olika klädpaket - och välja kläder från bland annat Stockh lm, Bondelid, och Visual Clothing Project.