Myrorna | MarQet

Klädinsamling

Hos oss kan du lämna in kläder som du inte längre använder (i helt och rent skick) i alla våra butiker. Ett väldigt bra sätt att spara på jordens resurser! I vissa butiker runt om i landet kan du faktiskt också köpa utvalda produkter från Myrorna (något vi hoppas i framtiden kunna erbjuda alla våra kunder).

Varje år slängs cirka 8 kilo textil per person i hushållssoporna, enbart i Sverige. Tester visar att över hälften av det som slängs, hade kunnat användas igen. För att möta framtidens utmaningar behöver vi bli mer resurseffektiva och återanvändning och återvinning av textil är ett sätt att spara på våra resurser. Återanvändning innebär att produkter samlas in, säljs och används igen. Återvinning betyder att produkter samlas in, materialet bryts ner och omvandlas till material för nya produkter.

Vi sympatiserar varmt med det cirkulära tänkandet och tillsammans med Myrorna vill vi uppmuntra människor att samla ihop och lämna tillbaka sina textilier, kläder och skor. Den långsiktiga ambitionen är att bidra till ökad återanvändning och återvinning på så stor skala att vi i längden kan sluta materialkretsloppet. Målet är att materialen ska användas flera gånger om, vilket förbrukar mindre resurser.

Såhär gör du:

1.

Fyll en påse med kläder, hemtextilier samt accessoarer så som bälten, skor med mera som du inte längre vill ha.

Vi tar emot alla typer av kläder oavsett vart du köpt dem från början. Textilierna ska vara torra och rena samt förslutna i en påse i normalstorlek, likt en matvarukasse eller shoppingpåse (vid större fraktioner måste butiken kontaktas och tillfrågas).

2.

Lämna påsen hos oss på MarQet. Alla vinner på att återvinna! Tack för att du bidrar till att spara på jordens resurser.


Vad händer med plaggen efter inlämning?

De textilier som lämnats in hos MarQet sorteras av Myrorna som sorterar textilierna enligt den internationella avfallshierarkin. Det mesta återanvänds i befintligt skick, en del återvinns och blir nya produkter, exempelvis putstrasor till industrin eller isoleringsmaterial. Endast cirka 9 procent kan inte återanvändas eller återvinnas utan går vidare till förbränning.