Integritetspolicy | MarQet

MQ Retail AB's integritetspolicy

Din integritet är viktig för oss och vi vill alltid vara öppna med hur vi behandlar dina personuppgifter för att du ska känna dig trygg när du lämnar dina uppgifter till oss. I denna integritetspolicy hittar du information om hur vi behandlar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har i förhållande till dina personuppgifter. Notera att integritetspolicyn inte tillämpas på personuppgifter som du lämnar till någon av våra samarbetspartners (t.ex. genom att du har klickat på en länk till någon av våra samarbetspartners i samband med ett erbjudande). Vi tar inget ansvar för den personuppgiftsbehandling som utförs av våra samarbetspartners.
Vi försöker alltid vara så tydliga som möjligt med hur vi behandlar dina personuppgifter. Har du fortfarande frågor om hur vi behandlar dina uppgifter efter att ha läst denna policy?

Välkommen att kontakta oss på gdpr@mq.se

Vi kan komma att göra ändringar i vår integritetspolicy. Den senaste versionen av integritetspolicyn finns alltid här på webbplatsen. Vid uppdateringar som är av avgörande betydelse för vår behandling av personuppgifter (exempelvis ändring av angivna ändamål eller kategorier av personuppgifter) eller uppdateringar som inte är avgörande betydelse för behandlingen men som kan vara av avgörande betydelse för dig, kommer du att få information på mq.se, marqetstores.se och via e-post (ifall du har angivit e-post) i god tid innan uppdateringarna börjar gälla. När vi tillgängliggör information om uppdateringar kommer vi även att förklara innebörden av uppdateringarna och hur de kan påverka dig.

Eftersom vår integritetspolicy är ganska lång har vi valt att inkludera en innehållsförteckning så att du enkelt ska kunna hitta de delar av vår personuppgiftshantering som du vill veta mer om.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

• Vem är ansvarig för de personuppgifter vi samlar in?
• Vilka personuppgifter samlar vi in om dig som kund och i vilket ändamål (varför)?
• Vilka personuppgifter samlar vi in om dig som medlem i MQ Kundklubb och för vilka ändamål?
• Från vilka källor hämtar vi dina personuppgifter?
• Vilka kan vi komma att dela dina personuppgifter med?
• Var behandlar vi dina personuppgifter?
• Hur länge sparar vi dina personuppgifter?
• Vad har du för rättigheter som registrerad?
• Hur hanterar vi personnummer?
• Vad är cookies och hur använder vi det?
• Kan du själv styra användningen av cookies?
• Hur skyddas dina personuppgifter?
• Hur kontaktar du oss lättast vid frågor om dataskydd?
• Vårt Dataskyddsombud

Vem är ansvarig för de personuppgifter vi samlar in?

MQ Retail AB, org. nr 556699-0263, med adress Sankt Eriksgatan 5, 411 05 Göteborg, är personuppgiftsansvarig för företagets behandling av personuppgifter.

Vilka personuppgifter samlar vi in om dig som kund och i vilket ändamål (varför)?

Personuppgifterna som vi har samlat in om dig används för olika ändamål.
I detta avsnitt förklarar vi:
• Varför vi använder dina personuppgifter.
• Vilka behandlingar vi utför för att uppfylla ändamålet.
• Vilken laglig grund som vi baserar behandlingen på.
• Hur länge vi sparar dina uppgifter.

Ändamål - För att kunna hantera beställning/köp online. Behandlingar som utförs:

• Leverans av din beställning (inklusive avisering och kontakter rörande leveransen)
• Identifikation och ålderskontroll
• Hantering av betalning (inklusive analys av möjliga betallösningar vilket kan innefatta en kontroll gentemot betalningshistorik och inhämtning av kreditupplysningar från Klarna)
• Adresskontroll mot Bisnode
• Hantering av reklamations- och garantiärenden
• För detta ändamål kan vi använda cookies, script och andra liknande tekniker. Läs mer om cookies sist i detta dokument.

Kategorier av personuppgifter

• Namn
• Personnummer
• Kontaktuppgifter (t.ex. adress, e-post och mobilnummer)
• Betalningshistorik
• Betalningsinformation
• Kreditupplysningar från kreditupplysningsföretag
• Köpinformation (t.ex. vilken vara som har beställts eller om varan ska levereras till en annan adress)

Laglig grund: Fullgörande av köpeavtalet. Denna insamling av dina personuppgifter krävs för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden enligt köpeavtalet. Om uppgifterna inte lämnas kan våra åtaganden inte fullgöras och vi tvingas därför neka dig köpet.

Lagringsperiod: Till dess att köpet har genomförts (inklusive leverans och betalning) och för en tid om 36 månader därefter i syfte att kunna hantera eventuella reklamations- och garantiärenden.

Ändamål - För att kunna marknadsföra oss, våra olika koncept och våra produkter och tjänster. Behandlingar som utförs:

• Vi visar relevanta produktrekommendationer, skickar intressebaserade artiklar, ger förslag på shoppinglistor eller andra liknande åtgärder.
• Vi förenklar din användning av våra tjänster, t.ex. genom att spara dina shoppinglistor/önskelistor eller ditt valda betalsätt för göra dina framtida köp smidigare eller påminna dig om kvarglömda/övergivna varukorgar.
• Vi skickar direktmarknadsföring via e-post, sms, sociala medier eller andra liknande digitala kanaler och post.
• Vi skickar erbjudanden från samarbetspartners.
• Vi genomför generella kampanjer eller skickar generella erbjudanden och inbjudningar till event.
• För detta ändamål utför vi analyser baserade på dina eller andra medlemmars uppgifter.
• För detta ändamål kan vi använda cookies, script och andra liknande tekniker. Läs mer om cookies sist i detta dokument.

Kategorier av personuppgifter

• Namn
• Personnummer
• Kontaktuppgifter (t.ex. adress, e-post och mobilnummer)
• Bostadsort
• Köphistorik
• Köp- och användargenererade data (t.ex. klick- och besökshistorik)

Laglig grund: Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att kunna marknadsföra oss och våra produkter och tjänster.

Kom ihåg att du alltid har rätt att återkalla ditt samtycke eller invända mot vår direktmarknadsföring. Om du inte vill invända mot vår marknadsföring helt och hållet så kan du också välja i vilken kanal som du vill ta emot vår marknadsföring (e-post eller sms).

Är du medlem i kundklubben? Då gäller informationen under rubriken ”Vilka personuppgifter samlar vi in om dig som medlem i kundklubben och i vilket ändamål (varför)?” istället.

Lagringsperiod: Senast 1 år efter din senaste aktivitet (t.ex. när du senast gjorde ett köp eller öppnade och klickade på en länk i vårt nyhetsbrev).

Ändamål - För att kunna hantera bokningar av stylist. Behandlingar som utförs:

• Administration av bokningar, t.ex. mottagande av bokningar, om- och avbokningar
• Utskick av bokningsbekräftelser
• Kommunikation kring bokningen

Kategorier av personuppgifter

• Namn
• Kontaktuppgifter (e-post och telefonnummer)
• Ev. anteckningar du själv väljer att lämna

Laglig grund: Fullgörande av tjänsteavtal. Denna insamling av dina personuppgifter krävs för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden enligt tjänsteavtalet. Om uppgifterna inte lämnas kan våra åtaganden inte fullgöras och vi tvingas därför neka dig tjänsten.

Lagringsperiod: Senast 1 månad efter att tjänsten har slutförts.

Ändamål - För att kunna fullgöra företagets rättsliga förpliktelser. Behandlingar som utförs:

• Nödvändig hantering för uppfyllande av rättsliga förpliktelser som vi måste följa enligt lagkrav, domslut eller myndighetsbeslut (t.ex. bokföringslagen, penningtvättslagen eller reglerna om produktansvar och produktsäkerhet, vilka kan kräva framtagande av kommunikation och information till allmänheten och kunder om produktlarm och produktåterkallelser vid exempelvis en defekt eller hälsovådlig vara.

Kategorier av personuppgifter

• Namn
• Personnummer
• Kontaktuppgifter (t.ex. adress, e-post och telefonnummer)
• Betalningshistorik
• Betalningsformation
• Din korrespondens
• Uppgift om köptidpunkt, köpställe, eventuellt fel/klagomål

Laglig grund: Rättslig förpliktelse. Denna behandling av dina personuppgifter krävs enligt lag.

Lagringsperiod: Under den tid som är nödvändig för att uppfylla den relevanta rättsliga förpliktelsen eller i enlighet med gällande lagkrav. Exempelvis finns krav i bokföringslagen att vi måste lagra viss information om ditt köp i 7 år.

Ändamål - För att kunna hantera kundserviceärenden. Behandling som utförs:

• Kommunikation och besvarande av eventuella frågor till kundservice (via telefon eller i digitala kanaler, inklusive sociala medier)
• Identifiering
• Utredning av eventuella klagomål och supportärenden

Kategorier av personuppgifter

• Namn
• Personnummer
• Kontaktuppgifter (t.ex. adress, e-post och telefonnummer)
• Din korrespondens
• Uppgift om köptidpunkt, köpställe, eventuellt fel/klagomål
• Användaruppgifter för Mina sidor (endast medlemmar)

Laglig grund: Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt och ditt berättigade intresse av att hantera kundserviceärenden.

Lagringsperiod: Senast 6 månader efter att kundserviceärendet har avslutats.

Ändamål - För att kunna utvärdera, utveckla och förbättra våra tjänster, koncept, produkter och system. Behandlingar som utförs:

• Anpassning av tjänster för att bli mer användarvänliga (t.ex. ändra användargränssnittet för att förenkla informationsflödet eller för att lyfta fram funktioner som ofta används av kunder i våra digitala kanaler)
• Framtagande av underlag för att utveckla och förbättra vårt sortiment
• Ge våra kunder möjligheten att påverka vårt sortiment
• Analyser av de uppgifter vi samlar in för ändamålet. Baserat på de uppgifter vi samlar in (t.ex. köphistorik, ålder och kön) sorteras du in i en kundgrupp (s.k. kundsegment) för vilket analyser sedan görs på en sammanfattad nivå med hjälp av avidentifierade eller anonymiserade data, utan någon koppling till dig som individ. Insikterna från analysen ligger till grund för vilka produkter som köps in och hur vi utvecklar olika sidor på mq.se
• För detta ändamål kan vi använda cookies, script och andra liknande tekniker. Läs mer om cookies sist i detta dokument.

Kategorier av personuppgifter

• Ålder
• Kön
• Bostadsort
• Korrespondens och feedback avseende våra tjänster och produkter.
• Köp- och användargenererade data
(t.ex. klick- och besökshistorik)
• Tekniska data rörande enheter som används och dess inställningar (t.ex. språkinställning, IP-adress, webbläsarinställningar, tidzon, operativsystem, skärmupplösning och plattform)
• Information om hur du har interagerat med oss, dvs. hur du har använt tjänsten, inloggningsmetod, var och hur länge olika sidor besökts, svarstider, nedladdningsfel, hur du når och lämnar tjänsten etc.

Laglig grund: Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt och våra kunders berättigade intresse av att utvärdera, utveckla och förbättra våra tjänster, produkter och system.

Lagringsperiod: För detta ändamål är det svårt för oss att på förhand ange hur länge dina personuppgifter kommer sparas. Vi har istället infört rutiner för att löpande kontrollera om dina personuppgifter fortfarande är nödvändiga för detta ändamål. Personuppgifter som vi inte har använt under en period om 12 månader kommer vi att ta bort eftersom vi då inte längre bedömer att dina personuppgifter är nödvändiga. Självklart vidtar vi åtgärder för att skydda din integritet. När vi utför analyser baserat på dina personuppgifter kommer våra medarbetare som utför analysen inte veta att personuppgifterna tillhör dig. Även om vi skulle kunna göra kopplingen till dig baserat på uppgifter som vi har i ett annat system.

Ändamål - För att kunna förhindra missbruk av en tjänst eller för att förhindra, förebygga och utreda brott mot företaget. Behandlingar som utförs:

• Förhindrande och utredning av eventuella bedrägerier eller andra lagöverträdelser (t.ex. incidentrapportering i butik)
• Förhindrande av skräppostutskick, phishing, trakasserier, försök till olovlig inloggning på användarkonton eller andra åtgärder som är förbjudna enligt lag eller våra köp-, medlems- eller tjänstevillkor
• Skydd och förbättring av vår IT-miljö mot angrepp och intrång

Kategorier av personuppgifter

• Personnummer
• Videoinspelningar från kamerabevakning i våra butiker
• Köp- och användargenererade data (t.ex. klick- och besökshistorik)
• Tekniska data rörande enheter som används och dess inställningar (t.ex. språkinställning, IPadress, webbläsarinställningar, tidzon, operativsystem, skärmupplösning och plattform)
• Uppgifter om hur våra digitala tjänster används

Laglig grund: Fullgörande av rättslig förpliktelse (om sådan föreligger) alternativt berättigat intresse. Ifall ingen rättslig förpliktelse föreligger är behandlingen nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att förhindra missbruk av en tjänst eller för att förhindra, förebygga och utreda brott mot företaget.

Lagringsperiod: Från insamlandet och för en tid om 36 månader därefter. Bilder från kamerabevakning sparas i två månader efter insamlingen. Om vi misstänker missbruk av en tjänst eller att ett brott har begåtts kommer vi att spara uppgifterna under den tid som är nödvändiga för att fastställa, göra gällande eller försvara våra (eller tredje parts) rättsliga anspråk.

Vilka personuppgifter samlar vi in om dig som medlem i kundklubben och för vilka ändamål (varför)?

Det ska löna sig att vara medlem hos oss. Som medlem kommer du därför att få ytterligare förmåner och erbjudanden från oss. Detta betyder att vi kommer anstränga oss extra mycket för att se till att dina förmåner och erbjudanden anpassas särskilt till dig. Du kan läsa mer om MQ Kundklubb och vårt erbjudande här.

Ändamål - För att kunna administrera ditt medlemskap och för att kunna skapa Mina sidor. Behandlingar som utförs:

• Skapandet av inloggningsfunktion.
• Säkerställande av din identitet och ålder.
• Upprätthållandet av korrekta och uppdaterade uppgifter.
• Möjligheten för dig att följa din köp- och betalningshistorik.
• Möjligheten för dig att spara favoriter och liknande underlättande åtgärder.
• Möjligheten för dig att kunna ha ett kortlöst medlemskap.
• Hantering av dina kundval (t.ex. din profil och dina inställningar).

Kategorier av personuppgifter

• Namn
• Personnummer
• Kontaktuppgifter (t.ex. adress, e-post och mobilnr)
• Köphistorik
• Betalningshistorik
• Betalningsinformation.
• Användarnamn och lösenord
• Inställningar avseende din profil och dina personliga val
• Adressuppgifter via Bisnode

Laglig grund: Fullgörande av avtalet om medlemskap i MQ Kundklubb. Denna insamling av dina personuppgifter krävs för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden enligt avtalet om medlemskap i lojalitetsprogrammet. Om uppgifterna inte lämnas kan våra åtaganden inte fullgöras och vi tvingas därför neka dig medlemskap.

Lagringsperiod: Till dess att medlemskapet avslutas (kan ske manuellt på begäran av medlem eller automatiskt p.g.a. inaktivitet under en period om 24 månader).

Ändamål - För att kunna hantera dina poäng och bonus. Behandling som utförs:

• Registrering och beräkning av bonuspoäng baserat på dina köp.
• Kommunikation kring dina poäng och bonus.
• Automatisk överföring av bonus till din profil så att du kan använda dessa vid köp.

Kategorier av personuppgifter

• Namn
• Personnummer (detta används för att kunna erbjuda dig ett kortlöst medlemskap)
• Medlemsnummer
• Kontaktuppgifter (t.ex. adress, e-post och mobilnr)
• Köphistorik

Laglig grund: Fullgörande av avtalet om medlemskap i lojalitetsprogrammet. Denna insamling av dina personuppgifter krävs för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden enligt avtalet om medlemskap i lojalitetsprogrammet. Om uppgifterna inte lämnas kan våra åtaganden inte fullgöras och vi tvingas därför neka dig medlemskap.

Lagringsperiod: Till dess att medlemskapet avslutas (kan ske manuellt på begäran av medlem eller automatiskt p.g.a. inaktivitet under en period om 24 månader).

Ändamål - För att kunna hantera dina förmåner och erbjudanden. Behandling som utförs:

• Skapandet av dina personliga erbjudanden och generella medlemserbjudanden, anpassade nyheter, produktrekommendationer,
inspiration, förmåner kopplade till din medlemsnivå och inbjudningar till event.
• Kommunikation med dig kring dina förmåner och erbjudanden
• Analyser av de uppgifter vi samlar in för att kunna uppfylla åtagandena i våra medlemsvillkor. Baserat på de uppgifter vi samlar in (t.ex. köphistorik, ålder, kön och angivna preferenser) gör vi en analys på individnivå som kan resultera i att du sorteras in i en kundgrupp (s.k. kundsegment) eller får en unik profil. Insikterna från analysen ligger till grund för dina personliga erbjudanden och anpassade förmåner m.m. Olika medlemmar kan därför få olika förmåner och erbjudanden
• För detta ändamål kan vi använda cookies, script och andra liknande tekniker. Läs mer om cookies sist i detta dokument.

Kategorier av personuppgifter

• Namn
• Användarnamn
• Medlemsnummer
• Medlemsnivå
• Födelsedatum
• Kön
• Kontaktuppgifter (t.ex. adress, e-post och mobilnr)
• Bostadsort
• Köphistorik
• Användargenererade data (t.ex. klick- och besökshistorik)
• Angivna preferenser (t.ex. intressen eller valt betalsätt eller kommunikationskanal)

Laglig grund: Fullgörande av avtalet om medlemskap i MQ Kundklubb. Denna insamling av dina personuppgifter krävs för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden enligt avtalet om medlemskap i lojalitetsprogrammet. Om uppgifterna inte lämnas kan våra åtaganden inte fullgöras och vi tvingas därför neka dig medlemskap.

Lagringsperiod: Till dess att medlemskapet avslutas (kan ske manuellt på begäran av medlem eller automatiskt p.g.a. inaktivitet under en period om 24 månader).

Ändamål - För att kunna leverera en personligt anpassad upplevelse av våra tjänster. Behandling som utförs:

• Skapandet av ett för dig personligt anpassat innehåll, t.ex. genom relevanta produktrekommendationer och andra liknande åtgärder som innebär en förenkling för dig.
• Förenkling av din användning av våra tjänster (t.ex. genom att favoriter sparas för att underlätta framtida köp eller påminna dig om kvarglömda/övergivna digitala varukorgar).
• Analyser av de uppgifter vi samlar in för att kunna uppfylla åtagandena i våra medlemsvillkor. Baserat på uppgifterna
vi samlar in (t.ex. köp- och klickhistorik) gör vi en analys på individnivå. Insikterna från analysen
ligger till grund för vår kommunikation med dig och vilka erbjudanden som presenteras för dig på våra webbsidor
• För detta ändamål kan vi använda cookies, script och andra liknande tekniker. Läs mer om cookies sist i detta dokument.

Kategorier av personuppgifter

• Köp- och användargenererade data (t.ex. klick- och besökshistorik).
• IP-adresser

Laglig grund: Fullgörande av avtalet om medlemskap i MQ Kundklubb. Denna insamling av dina personuppgifter krävs för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden enligt avtalet om medlemskap i lojalitetsprogrammet. Om uppgifterna inte lämnas kan våra åtaganden inte fullgöras och vi tvingas därför neka dig medlemskap.

Lagringsperiod: Till dess att medlemskapet avslutas (kan ske manuellt på begäran av medlem eller automatiskt p.g.a. inaktivitet under en period om 24 månader).

Från vilka källor hämtar vi dina personuppgifter?

Utöver de uppgifter du själv lämnar till oss, eller som vi samlar in från dig utifrån dina köp och hur du använder våra tjänster, kan vi också komma att samla in personuppgifter från någon annan (s.k. tredje part). De uppgifter vi samlar in från tredje part är följande:
1) Adressuppgifter från offentliga register för att vara säkra på att vi har rätt adressuppgifter till dig.
2) Uppgifter om kreditvärdighet från kreditvärderingsinstitut, banker eller upplysningsföretag.
3) Ditt mobilnummer om du är medlem i Marqet/MQ Kundklubb i syfte att kunna kommunicera på ett smidigare sätt med dig enligt våra medlemsvillkor.

Vilka kan vi komma att dela dina personuppgifter med?

Personuppgiftsbiträden. I de fall det är nödvändigt för att vi ska kunna erbjuda våra tjänster delar vi dina personuppgifter med företag som är s.k. personuppgiftsbiträden för oss. Ett personuppgiftsbiträde är ett företag som behandlar informationen för vår räkning och enligt våra instruktioner. Vi har personuppgiftsbiträden som hjälper oss med:

1) Marknadsföring (print och distrubtion, sociala medier, mediebyråer och reklambyråer.

2) IT-tjänster (Företag som hanterar nödvändig drift, teknisk support och underhåll av våra IT-lösningar).

När dina personuppgifter delas med personuppgiftsbiträden sker det endast för ändamål som är förenliga med de ändamål för vilka vi har samlat in informationen (t.ex. för att kunna uppfylla våra åtaganden enligt köpeavtalet eller lojalitetsprogrammets medlemsvillkor). Vi kontrollerar alla personuppgiftsbiträden för att säkerställa att de kan lämna tillräckliga garantier avseende säkerheten och sekretessen för personuppgifter. Vi har avtal med alla personuppgiftsbiträden genom vilka de garanterar säkerheten för de personuppgifter som behandlas och åtar sig att följa våra säkerhetskrav samt begränsningar och krav avseende internationell överföring av personuppgifter.

Företag som är självständigt personuppgiftsansvariga. Vi delar även dina personuppgifter med vissa företag som är självständigt personuppgiftsansvariga. Att företaget är självständigt personuppgiftsansvarig innebär att det inte är vi som styr hur informationen som lämnas till företaget ska behandlas. Självständiga personuppgiftsansvariga som vi delar dina personuppgifter med är:
1) Statliga myndigheter (polisen, skatteverket eller andra myndigheter) om vi är skyldiga att göra det enligt lag eller vid misstanke om brott.
2) Företag som ombesörjer allmänna varutransporter (logistikföretag och speditörer).
3) Företag som erbjuder betallösningar (kortinlösande företag, banker och andra betaltjänstleverantörer). När dina personuppgifter delas med ett företag som är självständigt personuppgiftsansvarig gäller det företagets integritetspolicy och personuppgiftshantering.

Var behandlar vi dina personuppgifter?

Vi strävar alltid efter att dina personuppgifter ska behandlas inom EU/EES och alla våra egna IT-system finns inom EU/EES. Vid systemmässig support och underhåll eller när vi använder företag som hjälper oss i vår marknadsföring kan vi dock vara tvungna att överföra informationen till ett land utanför EU/EES, t.ex. om vi delar dina personuppgifter med ett personuppgiftsbiträde som, antingen själv eller genom en underleverantör, är etablerad eller lagrar information i ett land utanför EU/EES. Biträdet får i dessa fall endast ta del av den information som är relevant för ändamålet. Oavsett i vilket land dina personuppgifter behandlas vidtar vi alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att skyddsnivån är densamma som inom EU/EES. I de fall personuppgifter behandlas utanför EU/EES garanteras skyddsnivån antingen genom ett beslut från EU-kommissionen om att landet ifråga säkerställer en adekvat skyddsnivå eller genom användandet av s.k. lämpliga skyddsåtgärder. Exempel på lämpliga skyddsåtgärder är godkänd uppförandekod i mottagarlandet, standardavtalsklausuler, bindande företagsinterna regler eller Privacy Shield. Om du vill få en kopia av de skyddsåtgärder som har vidtagits eller information om var dessa har gjorts tillgängliga är du välkommen att kontakta oss.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar aldrig dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för respektive ändamål. Se mer om de specifika lagringsperioderna under respektive ändamål.

Vad har du för rättigheter som registrerad?

När vi behandlar dina personuppgifter har du vissa rättigheter. Här följer en genomgång av vilka dessa rättigheter är och vad de innebär. Vill du utöva någon av dina rättigheter är du välkommen att kontakta oss på kundklubb@mq.se.

Din rätt till tillgång

Vi strävar efter att vara öppna med hur vi behandlar dina uppgifter. Om du vill få insyn i den personuppgiftsbehandling som vi gör i relation till dig har du rätt att begära att få tillgång till dina uppgifter. Om vi mottar en begäran om tillgång kan vi komma att fråga om ytterligare uppgifter för att säkerställa att vi lämnar ut uppgifterna till rätt person. Tänk på att som medlem har du också möjlighet att logga in på Mina sidor och se vilka kontaktuppgifter du har lämnat, se din köphistorik, dina kvitton och andra val du gjort som medlem.

Din rätt till rättelse

Har vi inte dina senaste uppgifter eller behandlar vi felaktiga uppgifter om dig? Då kan du begära att dina personuppgifter rättas. Kom ihåg att som medlem kan du själv logga in på Mina sidor och uppdatera dina kontaktuppgifter.

Din rätt till radering och begränsning

Du har rätt att begära att dina personuppgifter raderas eller begränsas, t.ex. om du anser att dina personuppgifter behandlas i strid med gällande lagstiftning.

Tänk på att vi kan ha rätt att neka din begäran ifall det finns rättsliga förpliktelser eller andra berättigade intressen som gör att vi inte kan radera vissa personuppgifter. Exempel på sådana rättsliga förpliktelser är krav i bokförings- och skattelagstiftning, bank- och penningtvättslagstiftning eller från konsumenträttslagstiftning. När det kommer till våra berättigade intressen kommer vi inte att radera dina personuppgifter om de är nödvändiga för att vi ska kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk. Om vi inte kan tillmötesgå din begäran om radering kommer vi att blockera personuppgifterna så att vi är säkra på att dina uppgifter inte används för några andra ändamål.

Din rätt att invända mot vår behandling (inklusive rätt att invända mot direktmarknadsföring och automatiserat beslutsfattande)

Du har rätt att invända mot vår behandling (t.ex. den behandling som baseras på våra berättigade intressen). Dina personuppgifter får inte heller behandlas för direktmarknadsföring om du invänder mot sådan behandling. Invändningen omfattar även de analyser av personuppgifter (s.k. profilering) som utförs för direktmarknadsföringsändamål. Med direktmarknadsföring avses alla typer av uppsökande marknadsföringsåtgärder (t.ex. via post, e-post och sms). Marknadsföringsåtgärder där du som kund aktivt valt att använda en av våra tjänster eller annars sökt upp oss för att få veta mer om våra tjänster räknas inte som direktmarknadsföring (t.ex. produktrekommendationer eller andra funktioner och erbjudanden på Mina sidor).
Invänder du mot vår direktmarknadsföring kommer vi att sluta med alla former av utskick till dig. Om du fortfarande vill ha utskick i vissa kanaler behöver du inte invända mot vår direktmarknadsföring. I dessa fall kan du välja att endast få erbjudanden från oss i de kanaler som du själv väljer, t.ex. via e-post, men inte sms.
Du har rätt att invända mot ett beslut som har fattats genom automatiserad behandling när detta har rättsliga följder eller i betydande grad påverkar dig på liknande sätt. Detta gäller inte om beslutet t.ex. är nödvändigt för ingående eller fullgörande av ett avtal med dig (såsom vid kreditansökningar).

Din rätt till dataportabilitet

För den behandling som vi utför baserat på vårt avtal med dig kan du begära att få de uppgifter som du har tillhandahållit överförda till en annan personuppgiftsansvarig (s.k. dataportering).

Din rätt att kunna lämna in klagomål till tillsynsmyndigheten

Om du anser att vi hanterar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt har du också rätt att lämna in ditt klagomål till Datainspektionen/Integritetsskyddsmyndigheten.

Hur hanterar vi personnummer?

Vi kommer bara att behandla ditt personnummer när det är klart motiverat med hänsyn till ändamålet, nödvändigt för säker identifiering eller om det finns något annat beaktansvärt skäl. Vi minimerar alltid användandet av ditt personnummer i så stor utsträckning som möjligt genom att, i de fall det är tillräckligt, istället använda ditt födelsedatum, kundid eller ärendenummer.

Vad är cookies och hur använder vi det?

Cookies är en liten textfil bestående av bokstäver och siffror som skickas från vår webbserver och sparas på din webbläsare eller enhet. På mq.se använder vi följande cookies:
1) Sessionscookies (en tillfällig cookie som upphör när du stänger din webbläsare eller enhet).
2) Varaktiga cookies (cookies som ligger kvar på din dator tills du tar bort dem eller de går ut).
3) Förstapartscookies (cookies som sätts av webbplatsen du besöker).
4) Tredjepartscookies (cookies som satts av en tredjeparts webbplats. Hos oss används dessa i första hand för analyser, t.ex. Google Analytics.).
5) Liknande tekniker (tekniker som lagrar information i din webbläsare eller i din enhet på ett sätt som liknar cookies). De cookies vi använder förbättrar normalt sett de tjänster vi erbjuder. Några av våra tjänster behöver cookies för att fungera korrekt, medan andra förbättrar tjänsterna för dig. Vi använder cookies för övergripande analytisk information avseende din användning av våra tjänster och för att spara funktionella inställningar så som språk och andra uppgifter. Vi använder även cookies för att kunna rikta relevant marknadsföring till dig.

Cookien i sig innehåller inte någon personlig information, som din e-postadress eller ditt namn, utan används endast för att förenkla för dig i användandet av vår webbplats. Den kommer heller inte att påverka din dator på något sätt.

Cookies används för att göra våra tjänster mer användarvänliga

När du surfar runt på MQ’s webbplats och besöker adresser som innehåller mq.se, används cookies i exempelvis formulär. Det innebär att dina uppgifter tillfälligt sparas om du har fyllt i dem på en sida och sedan måste backa tillbaka en sida. På så sätt slipper du fylla i alla dina uppgifter igen.Se vilken laglig grund och lagringstid som tillämpas för denna behandling under ändamålet ”För att kunna hantera beställning/ köp online”.

Varför ligger mina produkter kvar i varukorgen?

Vissa typer av cookies sparar en fil under en längre tid på din dator. De använder vi oss av för att göra det enkelt för dig när du återbesöker mq.se. Det innebär att sådant som din varukorg, en sparad önskelista, din senast valda butik samt din senast gjorda inloggning sparas. Det är alltså enbart för att du inte ska behöva fylla i sådant på nytt nästa gång du besöker hemsidan.

Se vilken laglig grund och lagringstid som tillämpas för denna behandling under ändamålet ”För att kunna hantera beställning/ köp online”.

Cookies används för att kunna förbättra vår service

Våra cookies används även för att vi ska kunna få en tillförlitlig statistik över våra besöksflöden, något som kan hjälpa oss att inte bara bibehålla, utan också att förbättra den service vi erbjuder våra besökare. Vi kommer inte att använda cookies i några andra kommersiella syften.

Se vilken laglig grund och lagringstid som tillämpas för denna behandling under ändamålet ”För att kunna utvärdera, utveckla och förbättra våra tjänster, produkter och system”

Varför ser jag annonser som jag eller mina vänner har gillat när jag surfar runt på olika sajter?

MarQets webbplats använder Google Analytics från Google som analysverktyg, Nosto som rekommendationsverktyg samt Facebook. Det här är tjänster som också använder sig av cookies. Exempelvis använder Facebook sina cookies för att du ska kunna se vilka av dina vänner som redan gillar MQ på Facebook. Verktyget Nosto har sina cookies för att lagra information om saker du gillar, så att vi kan ge dig bättre tips i framtiden.

Som du märker på våra exempel är våra cookies alltså tänkta att underlätta för både dig som besökare och för oss.

Se vilken laglig grund och lagringstid som tillämpas för denna behandling under ändamålet ”För att kunna marknadsföra oss och våra produkter och tjänster”. Om du är medlem i kundklubben gäller istället informationen som anges under ändamålet ”För att kunna hantera dina förmåner och erbjudanden” och ”För att kunna leverera en personligt anpassad upplevelse av våra tjänster”.

Kan jag blockera användningen av cookies?

Ja! Du har själv möjlighet att ändra inställningar för cookies i din webbläsare, både vad gäller användning och omfattning av cookies. Du kan läsa mer i inställningarna för din webbläsare eller enhet om hur du ändrar inställningarna för cookies. Tänk på att vissa av våra tjänster kanske inte fungerar ifall du blockerar eller raderar cookies. Du kan läsa mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbsida.

Hur skyddas dina personuppgifter?

Vi använder IT-system för att skydda sekretessen, integriteten och tillgången till personuppgifter. Vi har vidtagit särskilda säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot olovlig eller obehörig behandling (såsom olovlig tillgång, förlust, förstörelse eller skada). Endast de personer som faktiskt behöver behandla dina personuppgifter för att vi ska kunna uppfylla våra angivna ändamål har tillgång till dem.

Kom ihåg att du alltid kan kontakta oss

Vi uppskattar alltid att få feedback från våra kunder. Om du har fler frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter eller har synpunkter på vår behandling eller denna integritetspolicy är du välkommen att kontakta oss på gdpr@mq.se.

Vårt Dataskyddsombud

Du är också välkommen att kontakta vårt dataskyddsombud på dataskydd@mq.se.