Medlemsvillkor | MarQet

Med anledning av GDPR som ersätter den svenska Personuppgiftslagen har vi uppdaterat och förtydligat våra medlemsvillkor och kompletterat dem med en integritetspolicy (gäller fr.o.m. 2018-05-25) som mer utförligt beskriver hur vi sparar och analyserar din personliga information.

Till Integritetspolicyn.

 

ALLMÄNT

Villkoren gäller för medlemmar i kundklubben. Som medlem samlar du bonuspoäng på alla dina inköp, både i butik och på Marqetstores.se, och du får unika erbjudanden och förmånliga rabatter. Dessa medlemsvillkor kan komma att uppdateras.

MEDLEMSKAPET

Medlemskapet i kundklubben är kostnadsfritt och du anmäler dig i någon av våra butiker eller på Marqetstores.se. För att bli medlem måste du fyllt 16 år och vara folkbokförd i Sverige. Ditt medlemskap är personligt och får inte överlåtas till någon annan. Medlemskapet är kortlöst och du använder din legitimation för att identifiera dig i kassan när du handlar. För att kunna administrera ditt medlemskap behöver vi din e-postadress, mobilnummer samt personnummer. 

MEDLEMSNIVÅER

Det finns tre medlemsnivåer i kundklubben. När du passerar 2500 poäng under ett kalenderår uppgraderas du till silvermedlem och får 4 % tillbaka i bonus. Vid 8000 poäng uppgraderas du till guldmedlem och får då hela 8 % i bonus på de överstigande poängen. Det är dina insamlade poäng under ett kalenderår, nivågrundande poäng, som styr vilken medlemsnivå du startar på vid följande kalenderår. Uppgradering sker automatiskt och löpande under året så snart du har nått en högre medlemsnivå. Nedgradering sker en gång per år. 

BONUS

Alla köp i butik och på Marqetstores.se är bonusgrundande, förutom köp av presentkort. 1 krona ger 1 poäng (vid köp på rea ger 1 krona dig 0,5 poäng) och bonusen är på 4 %. Minsta bonusbelopp är 100 kronor vilket motsvarar 2500 poäng. Har du samlat in mer än 8000 poäng får du 8 % i bonus på de överstigande poängen. Poängen summeras på köp gjorda innevarande år samt föregående år. Återstående poäng sparas till nästa bonusutbetalning. För att kunna hantera dina poäng och bonus behöver vi behandla dina personuppgifter, som ditt namn, medlemsnummer, kontaktuppgifter och köphistorik. 

EN PERSONLIG UPPLEVELSE

Vi vill att du ska känna dig unik som medlem hos oss. För att kunna ge dig personliga erbjudande och förmåner behöver vi behandla dina personuppgifter som exempelvis namn, användarnamn, medlemsnummer, medlemsnivå, födelsedatum, kön, kontaktuppgifter (som adress, epost och mobilnummer), köphistorik och användargenerande data (som klick- och besöksstatistik). Baserat på dina uppgifter vi samlar in utför vi analyser som kan resultera i att du sorteras in i en kundgrupp eller får en unik profil. Insikterna från analysen ligger till grund för vår kommunikation till dig och används för att kunna ge dig personliga erbjudanden och anpassade förmåner. Du får av oss även anpassade nyheter, produktrekommendationer, inspiration, inbjudningar till events/ klubbdagar och förtur på rea. 

Vi kommer i första hand att samla in din information direkt från dig men för att kotrollera att vi har rätt adressuppgift till dig kan vi också behöva kontrollera informationen mot offentliga register. Vi sparar uppgifterna till dess att medlemskapet avslutas alternativt under en period om 24 månader efter att vi samlat in uppgiften. En fullständig information om hur vi använder dina personuppgifter finns samlade i vår integritetspolicy

ANSVAR OCH MEDLEMSKAPETS UPPHÖRANDE

Ditt medlemskap i kundklubben gäller tills vidare. Du kan när som helst avsluta ditt medlemskap genom att kontakta kundservice. Vid avslut av medlemskap raderas alla personuppgifter som har samlats in och behandlats för att uppfylla dessa medlemsvillkor. Eventuella innestående poäng och bonus förfaller vid avslut av medlemskap. Om du inte gör ett medlemsköp på 24 månader kommer ditt medlemskap automatiskt att avslutas och de personuppgifter som har samlats in och behandlats för att uppfylla dessa medlemsvillkor raderas. 

Vi förbehåller oss rätten att säga upp ett medlemskap vid misstanke om missbruk av medlemskapet. Vi anser inte för förluster eller skador p.g.a. tekniska fel, nedsatta funktioner eller andra liknande fel som relaterar till ditt medlemskap i kundklubben. Detta gäller inte ansvar som inte kan uteslutas enligt tvingande lagstiftning. 

DINA RÄTTIGHETER

Vi behandlar dina personuppgifter bara om det är nödvändigt för att kunna uppfylla våra åtaganden till dig som medlem. Din integritet är viktig för oss och vi vill därför göra dig uppmärksam på dina rättigheter:

- Du kan närsomhelst invända mot vår direktmarknadsföring. Du har också möjlighet att välja i vilken kanal som du vill ta emot vår marknadsföring genom att logga in på Mina sidor.
- Du kan när som helst avsluta ditt medlemskap hos oss och då kommer vi att ta bort dina personuppgifter som är kopplade till ditt medlemskap. Även om du väljer att avsluta ditt medlemskap kan vi fortsätta behandla vissa personuppgifter när vi måste göra det enligt lag (t.ex. transaktionsdata enligt bokföringslagen) eller när vi har tvingande berättigande skäl att göra det (t.ex. när vi behandlar anonyma data i affärsutvecklingssyfte).

Vill du veta mer om dina rättigheter och se fullständig information om hur vi behandlar dina personuppgifter, är du välkommen att läsa MQ Retail AB:s integritetspolicy här.

KONTAKT

Vid frågor om ditt medlemskap, kontakta oss gärna på kundklubb@mq.se eller 031-3888099.

Har du frågor gällande GDPR och hur vi behandlar dina personuppgifter, kontakta oss på gdpr@mq.se.