Vi beklagar, men din version av webbläsare stöds ej på sajten. Därför kan vi inte garantera att all alla delar av sidan fungerar optimalt. För bästa upplevelse rekommenderar vi att du uppdaterar till en nyare version eller byter till annan webbläsare.

Ladda ner Edge Ladda ner Chrome

Samarbeten | MQ Marqet

Textile Exchange

MQ Marqet är medlem i den ideella organisationen Textile Exchange, som arbetar för en mer hållbar global textil värdekedja. Textile exchange har huvudkontor i USA med personal och ambassadörer i elva länder. Textile exchange bistår med kunskap och information inom området hållbara material, inspirerar och sprider kunskap för att hållbara principer ska implementeras i den textila värdekedjan. Fokus är på fiber och material, integritet och standarder, samt försörjningskedjan. Läs mer på www.textileexchange.org

Canopy

MQ Marqet är anslutna till den icke-vinstdrivande miljöorganisation Canopy, som strävar efter att skydda världens skogar, arter och klimat. Canopy samarbetar med mer än 800 företag för att utveckla lösningar och göra försörjningen av cellulosabaserade material mer hållbar. Genom kampanjen "CanopyStyle", samt Pack4Good som riktas till modeindustrin, ska råvara till tyger och förpackningsmaterial från gamla och utrotningshotade skogar elimineras.
Läs mer på www.canopystyle.org

Kemikaliegruppen

Kemikaliegruppen är en kunskapsplattform inom kemi- och miljörelaterade frågor till medlemsföretag i textil- och elektronikbranschen. Det drivs av RISE tillsammans med experter från universitet och myndigheter. Kemikaliegruppen omfattar över 100 medlemsföretag, varav MQ Marqet är ett. Kemikaliegruppen ger kunskap att arbeta förebyggande, fasa ut kemikalier samt minska negativa effekter på hälsa och miljö av kemikalieanvändning i produktionen.

T4RI

Är ett nätverk av medlemsföretag inom Svensk Handel, där MQ Marqet ingår. Tillsammans representerar medlemsföretagen drygt hälften av den svenska marknaden för kläder och hemtextil. Syftet med nätverket är att bidra till att branschen tar sin del av ansvaret för att textilier i första hand återanvänds, och därefter återvinns på bästa möjliga sätt. Nätverket verkar för ett fungerande producentansvar och vill vara en aktiv part i dialogen kring återanvändning, återvinning och producentansvar för textil. Läs mer på http://www.svenskhandel.se/

AMFORI

MQ Marqet är medlem i amfori (tidigare Business Social Compliance Initiative, BSCI), som är ett affärsdrivet initiativ med syfte att förbättra arbetsvillkoren i den globala leverantörskedjan. amfori sammanför över 2 000 medlemmar och stödjer deras arbete med att skapa en etisk leverantörskedja. Grunden är en gemensam uppförandekod som samtliga medlemmar har åtagit sig att följa och implementera i sin leverantörskedja. Läs mer på http://www.amfori.org/content/amfori-bsci

MYRORNA

MQ Marqet sympatiserar varmt med det cirkulära tänkandet och tillsammans med Myrorna vill vi uppmuntra människor att samla ihop och lämna tillbaka textilier, kläder och skor man inte längre använder och som kan få ett förlängt liv. Ambitionen är att bidra till ökad återanvändning och att materialen ska användas flera gånger om, vilket förbrukar mindre resurser.MQ Marqets samarbete med Myrorna är ett led i att utveckla cirkulära affärsmodeller som går i linje med framtidens behov av resursbesparing och Myrorna är en viktig partner för oss på vår cirkulära resa. Myrorna har säljytor i totalt tio MQ Marqet-butiker, och alla MQ Marqet-butiker har insamling av textilier från kund som går till Myrorna. Myrorna tar även hand om returer och andra produkter som MQ Marqet inte kan sälja. LÄS MER

STICA

Syftet med det svenska textilinitiativet för klimatåtgärder (STICA) är att stödja kläd-och textilindustrin och deras intressenter i Norden för att minska växthusgaserna i linje med 1,5 gradersmålet enligt Parisavtalet. Inom STICA arbetar medlemmarna för att sätta upp forskningsbaserade mål för att begränsa den globala uppvärmningen. Initiativet skapar en plattform för samarbete och utveckling av nya lösningar och innovationer som behövs för att minska textilindustrins påverkan. STICAs mål att säkerställa att den svenska och nordiska textilindustrin gör mer än sin andel genom att bli den första klimatpositiva kläd- och textilindustrin i världen i god tid före 2050.