One bag habit | MarQet

Idag har vi en ohållbar konsumtion av påsar. Enligt naturvårdsverket använder vi nästan 200 plastpåsar per person och år, och plastpåsen används i snitt bara i 30 minuter. Från och med den 1 juni 2017 gick vi med i initiativet One Bag Habit. One Bag Habit Initiativet syftar till att aktivt minska konsumtionen av alla sorters påsar och öka medvetenheten om påsars negativa miljöpåverkan.

Vi vill uppmuntra dig att avstå från påsen helt eller att köpa en hållbar påse som kan återanvändas vid flera tillfällen innan den återvinns.
I juni 2017 började vi ta betalt för påsarna i våra butiker. Överskottet från försäljningen går till Naturskyddsföreningen arbete för miljön, naturen och en hållbar framtid. Överskottet rapporteras årligen, på vår hemsida och/eller i vår årsrapport.

Sedan starten i juni har i genomsnitt 52% av er valt att skippa påsen. Vi har därmed besparat miljön på ca 400 000 påsar vilket motsvarar ca 13 ton plast. Och det är du som kund som gjort insatsen, vi är så stolta och glada.

Om One Bag Habit

One Bag Habit är tänkt att underlätta och snabba på övergången till en mer hållbar användning av påsar. One Bag Habit är ett svar på ett kommande EU-direktiv att minska förbrukningen av plastpåsar .

Som medlem i One Bag Habit förbinder företaget sig att:

-Ta betalt för samtliga påsar som erbjuds till kund, oavsett material eller storlek.

-Informera kunderna om påsars miljöpåverkan, fördelarna med en minskad konsumtion av påsar och hur man som kund kan bidra till en mer hållbar konsumtion av påsar.

-Erbjuda påsar till sina kunder som är gjorda av mer hållbara material och går att återvinna.

-Donera eller investera överskottet från försäljningen av påsar till ändamål som driver hållbar utveckling, inom miljö eller sociala frågor.

-Rapportera om resultatet årligen.

Om naturskyddsföreningen

Naturskyddsföreningen är Sveriges mest inflytelserika miljöorganisation. Den startades 1909 och har idag 226 000 medlemmar. Föreningen är en ideell folkrörelse som arbetar med att kanalisera engagemang, folkbilda och påverka politiker och myndigheter. Naturskyddsföreningen arbetar både nationellt och internationellt. Organisationens värdegrunder är att rädda naturens liv, att främja människors hälsa och att verka för global solidaritet. För mer information om Naturskyddsföreningen och det arbete som organisationen gör, klicka här.

Om påsar

Vi står inför en viktig utmaning i att minska förbrukningen av påsar. Alla sorters påsar. Både plast- och papperspåsar har en negativ inverkan på klimatet. Även när de är gjoda av förnyelsebart material är det mycket energikrävande att tillverka, transportera och återvinna. Det tar 400 år för naturen att bryta ner en plastpåse. Under tiden finfördelas den i små bitar och blir en skadlig ingrediens i näringskedjan för både djur och människor.

Också en bomullspåse är resurskrävande, framförallt i odlingsledet och behöver användas 130-400 gånger för att komma ner i den nivå av miljöpåverkan som plastpåsen ger upphov till. Det behövs helt enkelt färre påsar och fler användningstillfällen. Bäst är att ta med en påse hemifrån istället för att köpa en ny när man handlar och göra det till en mer hållbar shoppingrutin som sparar både på jordens resurser och den egna ekonomin.

MarQets tidigare påse bestod av 100% nyråvara. De nya påsarna består istället av 10% oysterlean som är ett förnyelsebart material baserat på ostronkalk, 35% post consumer recycled som återvunnen plast som samlats in från konsumentmarknaden samt 55% återvunnen industriplast, material i polyeten som blivit underkänd vid tillverkning som kan användas för tillverkning av enklare produkter såsom en bärkasse. Fördelen med denna produkt är att den har ett väsentligt lägre CO2 avtryck.