Vår Kvalitet | MarQet

Kvalitet

Vi vill att våra plagg ska tåla att synas i sömmarna, därför ställer vi höga krav på kvalitet, från design till val av material och leverantör. Målsättningen är att du som kund ska känna dig trygg med MarQet och det mode vi erbjuder. Du ska med stolthet kunna bära ditt MarQet-plagg och vilja använda det under lång tid.

För att uppnå detta ställer vi tuffa krav på både oss själva och på våra leverantörer. Våra produkter kvalitetssäkras på en mängd olika sätt, och våra kollektioner testas hos leverantörer och av oberoende testinstitut. Samtliga leverantörer måste också garantera kvalitetsnivån ur ett hållbarhetsperspektiv via uppförandekod, avtal och kontrakt.

Kvalitet är något som vi arbetar med varje dag i syfte att göra dig som kund ännu nöjdare.

Kvalitetstester

Samtliga MarQets egna varumärkeskollektioner genomgår ett flertal olika kvalitetstester hos tillverkaren, hos oberoende testinstitut samt internt. Externa varumärkesleverantörer garanterar via avtal och kontrakt att de följer MarQets krav på kvalitet i materialval och tillverkningsprocess samt uppförandekod och djurrättspolicy.

Innan ett nytt samarbete startar gör MarQets interna revisioner för att fastställa att leverantören kan leva upp till ställda krav. Detta görs av kvalitetsansvarig vid MarQets inköpskontor och representation på de viktigaste inköpsmarknaderna.

Reklamationer som uppstår, följs upp och utvärderas enligt ett fastställt kvalitetskontrollflöde. Syftet är att inför varje säsong åstadkomma kvalitetsförbättringar och hela tiden minska andelen reklamationer. Det är viktigt för att du som kund ska vara nöjd, men även av största vikt ur miljösynpunkt då varje reklamerat plagg innebär en onödig påfrestning på miljön.

MarQets högt ställda krav på tillverkningsprocessen innebär att produkter som säljs ska vara säkra och inte innehåller några farliga kemikalier. Leverantörer garanterar produktsäkerheten via avtal och kontrakt samt att detta följs upp genom tester. Vid framtagning av nya produkter och kvaliteter görs alltid en riskanalys för att säkerställa att produkten kan uppnå de kraven som satts upp vad gäller exempelvis kvalitet och kemikalier.