Vi beklagar, men din version av webbläsare stöds ej på sajten. Därför kan vi inte garantera att all alla delar av sidan fungerar optimalt. För bästa upplevelse rekommenderar vi att du uppdaterar till en nyare version eller byter till annan webbläsare.

Ladda ner Edge Ladda ner Chrome

Hållbarhetsarbete | MQ Marqet

Kvalitet i alla relationer

Hållbarhetsarbetet handlar om relationer. Alla delar påverkar och påverkas av varandra. Strategin bygger på ett ramverk där kvalitet och design är utgångspunkten som definierar alla övriga relationer. De beslut som fattas i designprocessen har långtgående konsekvenser både uppströms och nedströms i värdekedjan.

Kvalitet genom design

Handlar om att skapa konkurrenskraftiga modeprodukter med hänsyn till människor, djur och miljö som håller form och kvalitet över tid.

Kvalitet i relation till planeten

Handlar om att minimera utsläpp, energiförbrukning och användande av naturresurser för att på lång sikt kunna verka inom de planetära gränserna så att inte mer naturresurser tas i anspråk än vad planeten kan uppbringa under tolv månader.

Kvalitet i relation till producent

Handlar om att aktivt verka för goda arbetsvillkor och en trygg arbetsmiljö i hela produktionsledet genom att stötta leverantörernas arbete med att förbättra produktionen och bidra till att kompetensen höjs.

Kvalitet i relation till konsument

Handlar om att tillgodose och gärna överträffa kundens förväntningar.

Kvalitet i relation till medarbetare

Handlar om att vara en inspirerande arbetsplats där medarbetarna känner stolthet, glädje och engagemang i sitt arbete.

Hållbarhetsarbete i hela värdekedjan

När vi pratar om värdekedjan syftar vi på det sätt ett plagg designas, tillverkas, transporteras, används och slutligen återanvänds eller återvinns. Genom värdekedjan påverkar MQ Marqet både människor och miljön, därför är kvalitet genom hela värdekedjan av största vikt. Vår målsättning är att agera ansvarsfullt utifrån miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet i hela vår värdekedja.

Design och inköp

Vi lägger stor vikt vid att ta fram och köpa in plagg som håller form och kvalitet över tid och som klarar våra krav på hållbarhet; socialt, miljömässigt och ekonomiskt. Krav ställs på materialval, tillverkningsprocesser och arbetsvillkor utifrån hållbarhetsaspekter.

Material

Kvalitet och noga utvalt är kärnan i våra kollektioner. Materialen som vi väljer påverkar produktens utseende, känsla, passform och kvalitet, men även miljö och hur länge du kan använda ditt plagg. En del material har en mindre påverkan på miljön då de i framställning kräver mindre åtgång på vatten, energi och kemikalier. Andra material gör att plagget håller under en längre tid och på så sätt minskar miljöbelastningen. Vi jobbar ständigt på att ta fram den bästa produkten ur såväl ett kvalitets- som hållbarhetsperspektiv.

Produktion

All produktion sker hos utvalda leverantörer i Asien och Europa. Alla leverantörer, inklusive varumärkesleverantörer, omfattas av MQ Marqets krav på ansvarstagande produktion. Våra inköpskontor och representation på plats i de största produktionsländerna har en nyckelroll för att genom direktkontakt bygga samarbeten och partnerskap. Transparens är viktigt. Som kund ska du känna dig trygg med att våra plagg produceras med hänsyn tagen till både människor och miljö.

Transport

Varje år transporteras stora mängder varor från leverantörer till MQ Marqets butiker och kunder. Vi strävar efter så miljöeffektiva transporter som möjligt i alla led. Vi transporterar främst med båt, men även tåg. Flygfrakt undviks så långt som möjligt.

Butik

MQ Marqets butiker och e-handel erbjuder ett sortiment som är noga utvalt utifrån kvalitet, modegrad och pris. Vår personal är kunnig i mode och utbildad i skötsel- och klädvård för att du ska få långvarig glädje av dina inköp.

Kunden

Som kund ska du känna trygghet med plaggens kvalitet och hållbarhet och att de har tillverkats med hänsyn tagen till både människor, djur och miljö. Vårt mål hos MQ Marqets är att överträffa dina förväntningar och erbjuda en hållbar garderob.

Återanvändning och återvinning

Vi vill att plaggen ska kännas rätt och hålla länge. Därför är skräddaren alltid vårt första val när det gäller reklamationer. En förlängd livslängd på dina plagg gör att miljöpåverkan, vattenförbrukning och mängden avfall minskar betydligt. Plagg som inte kan lagas eller säljas av annan orsak skänker vi till Myrorna för återanvändning och återvinning. I Sverige köper vi i genomsnitt 13 kilo kläder och slänger 8 kg textil i soporna. För att möta framtidens utmaningar behöver vi bli mer resurseffektiva och återanvända och återvinna för att spara på våra resurser. Lämna de plagg du inte längre använder till en av våra butiker så att de kan få nytt liv.